Két đựng tiền Posiflex CR-4020

  » Thiết kế “Screwless” sáng tạo
  » Khay chứa thêm với khóa (tùy chọn)
  » Vận hành không bị rung lắc
  » Ba khóa ở các vị trí khác nhau
  » Khe kiểm tra cho giao dịch không dùng tiền mặt
  »  255 mã mở của ngăn kéo
  » Serial In + Serial Out và Parallel In + Parallel Out
  » Kích thước: 428 mm (W) x 460 mm (D) x 100 mm (H);
  » Trọng lượng: 6 kg