Máy in màu BC400P

Phát triển nhãn mác của bạn với màu sắc theo yêu cầu Toshiba xác định lại đề xuất giải pháp Auto-ID của mình bằng việc bổ sung BC400P. Máy in nhãn màu dựa trên mực bột màu này cung cấp giải pháp sản xuất nhãn mác nội bộ với giải pháp bền bỉ và tiết kiệm chi phí. Toshiba giúp bạn kiểm soát hoàn toàn toàn bộ quy trình ghi nhãn màu theo yêu cầu của mình.