Máy quét mã vạch TS-2200

Máy quét 1D đa tia
7 hướng của trường quét
24 tia quét

Danh mục: