Máy bán hàng KS-7715

    -CPU: IntelCore i3-2330E CPU, 2.20 GHz, 3M Cache (factory default); Core i5-2510E CPU, up to 3.10 GHz, 3M Cache
    -Ổ cứng SATA DDR3L SO-DIMM 2 slot 16Gb,
    -Màn hình: Cảm ứng 15″ TFT LCD độ phâ giải 1024x768px
    -Cổng kết nối: Serial, Parallel, LAN, USB, CR, PS/2, Auddio,…