Keo cán màng, keo phủ bóng UV – Prismatic Ink

  ● Trọng lượng màng dưới cho phép đạt được tốc độ cao hơn.
  ● Đặc trưng hiệu suất điển hình
  ● Tốc độ làm khô mực: 70 m / phút cho mỗi đèn 120W / cm MPMV @ 4 gsm.
  ● Độ bám dính: Rất thích hợp với hầu hết các loại chất liệu.
  ● Độ nhớt: 245 cPs @ 30oC
  ● Sức chịu nhiệt: Rất tốt khi được làm khô kỹ càng