Posiflex PS-3216A-G2

Với màn hình cảm ứng P-CAP rộng 15,6 inch, PS-3216A-G2 là Thiết bị đầu cuối POS không quạt Android với tất cả các chức năng và khả năng cần thiết để đáp ứng các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô và là một trong những lựa chọn có giá trị tốt nhất trong danh mục này -phân khúc thiết bị đầu cuối POS cấp độ.