Posiflex JIVA HS-3410/3414A

HS-3410A là lựa chọn có giá trị tốt nhất cho các cửa hàng Mom & Pop nơi không gian quầy cần được tối đa hóa một cách thông minh. Đây là máy POS tất cả trong một dựa trên Android có máy in có thể tháo rời để dễ bảo trì và có thể tích hợp các tùy chọn ngoại vi được sử dụng rộng rãi nhất trong hoạt động POS hàng ngày.